Parlem d’un conte corrent, d’un compte corrent o d’un comte corrent?

Parlem d’un conte corrent, d’un compte corrent o d’un comte corrent? D’un compte corrent

El compte corrent és un contracte de dipòsit entre una entitat financera i el client o creditor, pel qual la primera s’obliga a custodiar els diners rebuts i es compromet a tenir-los sempre a disposició del client i a admetre ingressos i pagaments. El gènere d’aquesta paraula és el masculí.

Per afiliar-te al sindicat cal que ens facis arribar el número del teu compte corrent per poder-te fer les domiciliacions bancàries pertinents.