En català ens ventem amb un vano o amb un ventall?

En català ens ventem amb un vano o amb un ventall? Amb les dues coses, perquè són mots sinònims

L’instrument que serveix per agitar l’aire rep el nom de vano o de ventall. En cas de fer servir aquesta paraula en sentit figurat (com a equivalent de gamma), sí que s’ha d’optar per la forma ventall.

Li han presentat un gran ventall de possibilitats perquè esculli la que més escaigui a la seva situació laboral.