Com més / com menys o quant més / quant menys?

Com més / com menys o quant més / quant menys? Com més / com menys

Per expressar que una cosa és d’una determinada manera en un grau inferior o superior quantitativament perquè depèn proporcionalment del grau d’un segon factor, es fan servir les locucions com més i com menys. Quant més i quant menys no són opcions recomanades.

Com menys coses facis ara, més feina tindràs després.