Dossier d’acció sindical. Del manual de ‘Papers sindicals’

Documents en format RTF

El Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya ha elaborat un dossier d’acció sindical amb l’objectiu de promoure l’ús del català en el món laboral a través de la tasca que es fa en l’àmbit de l’acció sindical.

El dossier explica quins són els drets per exercir l’acció sindical: dret de constitució de seccions sindicals, de reunió i assemblea, de negociació col·lectiva, d’informació en matèria de contractació, de vaga, de manifestació, etc. Així mateix, i com a fet més significatiu, inclou els models de documents relatius a l’acció sindical, actualitzats i redactats en català, tot incidint en la importància de fomentar l’ús de la llengua catalana en aquest àmbit i explicant els recursos que el Servei Lingüístic del sindicat posa a disposició de l’organització. 

Dret d’assemblea

Convocatòria d’assemblea
Comunicat d’assemblea per a l’empresa

Dret d’informació en matèria de contractació

Petició de rectificació de la còpia bàsica del contracte de treball a l’empresa

Dret de negociació col·lectiva

Acta de reunió de la Comissió Negociadora del conveni de l’empresa
Sol·licitud al Departament de Treball per iniciar negociacions per a l’elaboració d’un nou conveni
Full informatiu de plataforma reivindicativa
Conveni aplicable
Denúncia de conveni

Dret de manifestació

Comunicat de manifestació a la Delegació del Govern

Dret de reunió

Acta de reunió
Convocatòria de reunió
Notificació a l’empresa de convocatòria de delegats i delegades o membres d’un comitè d’empresa
Accés de representants al centre

Dret de constitució de seccions sindicals

Comunicació a l’empresa de la constitució d’una secció sindical
Comunicació a l’empresa del nomenament de delegats i delegades sindicals
Acta de constitució de secció sindical d’empresa
Acta d’elecció de delegats i delegades sindicals
Reglament d’una secció sindical
Comunicat a l’empresa que un delegat o delegada sindical o un membre del Comitè d’Empresa ha estat convocat a un curs
Absència d’un delegat o delegada sindical
Comunicat a l’empresa que els delegats i delegades sindicals o els membres del Comitè d’Empresa han estat convidats a una reunió

Dret de vaga

Notificació de vaga d’una empresa a la direcció d’aquesta empresa
Notificació de vaga d’una empresa al Departament de Treball
Notificació de vaga d’un sector determinat a l’associació d’empresaris i empresàries del sector
Notificació de vaga d’un sector determinat al Departament de Treball
Notificació de desconvocatòria de vaga d’una empresa a la direcció d’aquesta empresa
Notificació de desconvocatòria de vaga d’una empresa al Departament de Treball
Notificació de desconvocatòria de vaga d’un sector a l’associació d’empresaris i empresàries del sector
Notificació de desconvocatòria de vaga d’un sector determinat al Departament de Treball

Si ho preferiu, també podeu descarregar-vos el dossier d’acció sindical en format PDF