CCOO interposarà demanda judicial contra l’Institut Pere Mata de Reus per tal que reconeguin el solapament a la categoria professional de TCAI (Tècnics en Cures Auxiliars d’Infermeria)

Després d’arribar un acord respecte a les infermeres i als infermers

 

CCOO valora positivament l’acte de
conciliació celebrat entre l’empresa Institut Pere Mata de Reus i els sindicats
CCOO i UGT que ha finalitzat amb el reconeixement per a la categoria
professional d’infermeres i infermers d’hospitalització de 15 minuts de
solapament.

 

Aquests minuts, que es
comptabilitzaran al final de cada jornada laboral estaran destinats al traspàs
de la informació de cada pacient per tal de garantir la continuïtat
assistencial i la seguretat dels mateixos.

 

El solapament per a infermeres  es començarà a comptabilitzar a partir del
proper 1 d’octubre de 2017, i es mantindrà vigent a manca d’existència de regulació
específica pels convenis d’aplicació en tot moment.

 

Malgrat els esforços per arribar a
un acord similar també per a la categoria professional de  TCAI, (Tècnics en Cures Auxiliars
d’Infermeria), aquest no ha estat possible davant la negativa de la
representació de l’empresa i és per aquest motiu, que CCOO ja hem anunciat la
corresponent demanda judicial per tal que l’Institut Pere Mata també ho reconegui
per aquestes i aquests professionals.

 

Des de CCOO considerem que les TCAI
també són un element clau per a la continuïtat assistencial i per la seguretat
dels pacients.