CCOO diu no a l’avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària

Alerta sobre la intromissió d’interessos privats que poden incidir en la prestació del servei

La Federació de Sanitat de CCOO s’oposa a l’avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària. El sindicat critica que empreses de dret privat o altres formes societàries sense afany de lucre i entitats d’economia social puguin participar en la gestió de serveis sanitaris, ja que pot comportar una pèrdua sobre el control efectiu dels serveis i la intromissió d’interessos privats que puguin incidir en la prestació del servei i en els recursos del sistema.

CCOO s’oposa, frontalment, al procés de descentralització política i de gestió en el qual està subjecte el sistema sanitari públic català. Pot suposar a la pràctica una manca de control sobre els recursos econòmics que s’aboquen al sistema sanitari i que quan fracassa (exemple: Hospital d’Alzira) suposa una minva de recursos econòmics públics que, en lloc d’anar al sistema sanitari per via de serveis, van a empreses per reflotar el seu compte de resultats.

CCOO s’oposa a la falsa tesi que la gestió de la sanitat no és eficient si és pública. Per al sindicat, aquesta llei dibuixa o dissenya un vestit jurídic que permet al CatSalut establir fórmules de gestió cada cop més allunyades del control polític-parlamentari, amb entitats que sota la figura de societats sense afany de lucre o d’economia social acabin decidint com presten el servei.

Si bé aquest tipus d’empreses ha pogut donar resultats en altres sectors econòmics, en altres (com el sector carni) ha suposat una clara regressió dels drets laborals de les treballadores i treballadors. Per tant, quan es tracta de prestar o gestionar serveis de salut, creiem que el benefici d’aquesta fórmula jurídica pot comportar una degradació, tant pel servei que es dona als ciutadans com la pèrdua de drets laborals de les treballadores i treballadors. Un clar exemple pot ser la formació: estem parlant d’un sector en constant innovació que ha de comportar fortes inversions en formació del personal.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 2 de juny de 2017