Riscos laborals vinculats a la recollida de residus porta a porta amb especial atenció a les desigualtats de gènere

El sistema de recollida selectiva porta a porta, implantat ja a diverses localitats de Catalunya, es mostra com un dels models de gestió de residus urbans més potents en la protecció del medi ambient i en la lluita contra el canvi climàtic, ja que suposa una gestió més eficaç i una major capacitat de recuperació de materials, reduint de manera important la quantitat de fracció resta de residu destinada a abocadors o incineradores.

No obstant això, la implementació d’aquest sistema obre la porta a la introducció de noves organitzacions del treball que estan generant exposicions a riscos emergents i presenta certes particularitats diferencials respecte als riscos habituals del sector de la recollida de residus. Desgraciadament, sol ser recurrent que la implementació de noves formes de treball no vagi acompanyada d’una anàlisi prèvia sobre les possibles exposicions als diversos riscos existents que poden veure’s incrementats i que, per tant, poden traduir-se en danys a la seva salut i mancances preventives.

En aquest context, CCOO de Catalunya ha elaborat, en col·laboració amb la Fundación 1.º de Mayo, l’informe Riscos laborals vinculats a la recollida porta a porta amb especial atenció a les desigualtats de gènere, en el qual es descriuen les condicions de treball i els riscos laborals als quals estan exposades les persones treballadores que desenvolupen aquesta activitat identificant les desigualtats de gènere i les diferències segons el sexe, i s’ofereix també una eina perquè les delegades i els delegats de prevenció puguin identificar-los i realitzar propostes de millora.

Aquest projecte s’emmarca dins de les accions que realitzem per al desenvolupament de l’Estratègia catalana de seguretat i salut laboral 2021-2026. En concret, permetrà desplegar els objectius de vetllar per una millora contínua de les condicions de treball en determinats sectors d’activitat, riscos laborals o col·lectius específics (OE3), impulsar la investigació dels riscos més prevalents o emergents (OE7), així com l’objectiu transversal i l’objectiu operatiu (OP1.4) per a la integració de la perspectiva de gènere en la salut laboral.

Feu clic per veure:

Amb el suport de:

Logo Gene Prevenvencio