Full informatiu sobre els riscos laborals per exposició a agents endocrins amb perspectiva de gènere

L’Estratègia catalana de seguretat i salut laboral 2021-2026 (ECSSL) recull la necessitat d’estar atents i investigar tots els riscos emergents que poden derivar-se de l’avenç tecnològic o de la introducció de nous productes o materials en el treball.

En aquest sentit, el desenvolupament científic i tecnològic ha anat sintetitzant una àmplia varietat de nous compostos que tenen aplicació com a additius industrials, plastificants, plaguicides, tensioactius, productes farmacèutics, etc., i que poden ser tòxics per als ecosistemes i organismes a causa de les seves propietats químiques variades i de les complexes vies de degradació.

Dins d’aquest context i amb la finalitat de donar continuant a anteriors projectes sobre riscos emergents, posem el focus en els alteradors endocrins i els efectes perjudicials que poden tenir sobre la salut de les persones treballadores, publicant un full informatiu, conjuntament amb la Fundación 1.º de Mayo, per informar i aportar coneixements i eines perquè els representants de les persones treballadores puguin intervenir en la prevenció d’aquests riscos a les empreses.

Aquest document s’emmarca dins les accions realitzades per CCOO de Catalunya per al desenvolupament de l’OE 7 de l’ECSSL, relacionat amb la investigació i la recerca dels riscos prevalents i/o emergents, i l’objectiu operatiu 1.4, relatiu a la incorporació de la perspectiva de gènere en la prevenció de riscos.

Feu clic per veure:

Amb el suport de:

Logo Gene Prevenvencio