Recursos per a l’acció quan estem en incapacitat laboral (IT)

Full informatiu per a delegats i delegades de prevenció inclòs en la convocatòria d’accions transversals AT2017-0108

Els últims anys s’han produït una sèrie de canvis normatius en la regulació de la baixa per incapacitat temporal (IT), els quals s’han fet de manera continuada i constant, i amb cada canvi s’empitjora la situació del treballador o treballadora quant al dret que té a una prestació pública.

L’objectiu d’aquest full informatiu és recollir els nous canvis normatius perquè els delegats i delegades de prevenció puguin oferir als treballadors i treballadores als quals representen informació, assessorament i suport en la defensa del seu dret a la salut mitjançant la IT.

Català
Castellà

Aquesta fitxa s’emmarca en el projecte de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, FSP, en la convocatòria d’accions transversals AT2017-0108.

Finançat per:
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales.