Díptic ‘L’amiant. Intervenció i PRL’

Díptic informatiu per a delegats i delegades de prevenció inclòs en la convocatòria d’accions transversals AT2018-0082

L’Article 3 del RD 396/2006, de 31 de març, regula els treballs amb risc d’exposició a l’amiant. És aplicable a les operacions i activitats en què les persones treballadores estiguin exposades o siguin susceptibles d’estar exposades a fibres d’amiant o de materials que en continguin.

Feu clic per veure:

– El díptic ‘L’amiant. Intervenció i PRL’ (en català)
– el díptic ‘El amianto. Intervención y PRL’ (en castellà)Finançat per:
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales.