Recull de convenis col·lectius i documentació de negociació col·lectiva (març del 2023)

Documentació publicada en diaris oficials i revistes especialitzades

Aquest document inclou tots els convenis col·lectius, les revisions salarials, les pròrrogues de convenis, els acords de comissions negociadores, etc., publicats en diaris oficials (BOE, DOGC i BOP de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona).

També hi trobaràs:

  • Clàusules destacades: ajudes per a estudis del personal; ajudes per a filles/fills amb diversitat funcional; préstec per a habitatge; contracte de treball fix discontinu; revisió salarial; protocols d’erradicació d’assetjament sexual i per raó de sexe; permís retribuït per indisposició, menstruació i climateri, i treball remot.
  • Articles de publicacions periòdiques d’accés obert, guies i informes.

Llistes dels mesos anteriors