Recull de convenis col·lectius i documentació de negociació col·lectiva (gener del 2024)

Documentació publicada en diaris oficials i revistes especialitzades

Aquest document inclou tots els convenis col·lectius, les revisions salarials, les pròrrogues de convenis, els acords de comissions negociadores, etc., publicats en diaris oficials (BOE, DOGC i BOP de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona).

També hi trobaràs:

  • Clàusules destacades: conciliació, permisos i reduccions de jornada; beneficis socials (foniatria i adquisió d’ulleres); revisió mèdica; dades personals de les persones treballadores; protocol de mitjans informàtics; treball en condicions de temperatures de sensació altes, etc.
  • Articles de publicacions periòdiques d’accés obert, guies i informes.

Llistes dels mesos anteriors