Recull de convenis col·lectius i documentació de negociació col·lectiva (febrer del 2023)

Documentació publicada en diaris oficials i revistes especialitzades

Aquest document inclou tots els convenis col·lectius, les revisions salarials, les pròrrogues de convenis, els acords de comissions negociadores, etc., publicats en diaris oficials (BOE, DOGC i BOP de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona).

Recull de convenis col·lectius i documentació de negociació col·lectiva de febrer del 2023

També hi trobaràs:

  • Clàusules destacades: protocols d’erradicació d’assetjament, teletreball, mitjans a disposició del comitè d’empresa, medi ambient, jornada intensiva, etc.
  • Articles de publicacions periòdiques d’accés obert, guies i informes.

Llistes dels mesos anteriors