Reclamem una mobilitat més sostenible i segura per reduir la sinistralitat en els desplaçaments laborals

Des de CCOO allarguem les nostres propostes amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat (SEM) 2022. Des de CCOO volem promoure una mobilitat més sostenible, equitativa i saludable, a través de l’impuls d’uns desplaçaments més segurs per a les persones i el nostre medi ambient.

Volem posar de manifest l’evolució creixent dels accidents de treball in itinere que s’ha anat produint en els darrers anys, passant dels 13.613 del 2012 (22 mortals i 250 greus) a la inacceptable xifra de 20.884 del 2019 (26 mortals i 230 greus). I la mateixa evolució observem en l’índex d’incidència, que es va situar en el 548,13 al 2012 i va assolir el 609,7 el 2019.

Van ser els efectes de la pandèmia amb les restriccions de mobilitat i l’aplicació del teletreball els que van aconseguir reduir aquestes xifres. Es van registrar 13.874 accidents produïts en el camí d’anada a la feina o de tornada durant el 2020.

No obstant això, no podem ser optimistes, ja que el 2021 es va tancar amb un increment del 20,36 % respecte de l’any anterior, i el darrer informe publicat per la Generalitat de Catalunya sobre la sinistralitat laboral produïda de gener a juliol del 2022 mostra un augment del 15,42 % respecte del mateix període de l’any passat.

D’altra banda, cal assenyalar que la mortalitat vinculada als desplaçaments que tenen a veure amb l’activitat laboral, considerant també la produïda en la mobilitat realitzada dins de la jornada laboral, representen gairebé la quarta part del conjunt d’accidents de treball mortals.

Molta d’aquesta sinistralitat està relacionada amb els accidents de trànsit i ens deixa cada any moltes víctimes amb lesions greus i mortals. Es tracta d’una problemàtica de caràcter estructural que cal modificar introduint plans de mobilitat a les empreses que promoguin l’ús del transport públic i col·lectiu.

Calen també polítiques per lluitar contra la desigualtat de gènere, ja que segons les dades del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, en relació amb la distribució per sexes dels accidents in itinere al conjunt d’Espany,a es produeixen més accidents in itinere en dones que en homes. Un indicador més de la  precarietat  en  la  contractació  que  pateixen les dones,  sobretot  per  l’especial incidència de les jornades a temps parcial involuntàries, que les obliguen, en molts casos, a compaginar diferents feines i a augmentar, així, els desplaçaments.

Per tot plegat, CCOO de Catalunya, conjuntament amb la Fundación 1.º de Mayo, estem portant a terme un estudi de casos, que ens permeti valorar l’impacte del foment de la mobilitat sostenible sobre la sinistralitat produïda en els desplaçaments laborals.

Així doncs, des de CCOO de Catalunya reclamem a les administracions públiques i a les empreses una aposta clara per un nou model de mobilitat, que aposti fermament per l’ús del transport públic, la implementació de plans de mobilitat a les empreses i polígons industrials, i que tingui en compte les diferents característiques de cada  territori.