Posicionament de CCOO sobre la llei de temporalitat en l’ocupació pública aprovada avui, 22 de desembre del 2021

Una vegada aprovada definitivament la Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, CCOO instem les diferents administracions públiques a negociar la seva implementació al més aviat possible.

És una llei basada en l’acord signat pel nostre sindicat el 5 de juliol, concretant la possibilitat que els exercicis de la fase d’oposició no siguin eliminatoris. Per altra banda, el legislatiu ha introduït la novetat de l’accés a la funció pública mitjançant el concurs de mèrits en aquelles places ocupades de manera temporal des de fa sis anys.

Aquest sistema requerirà una implementació acurada perquè, tal com reconeix la mateixa exposició de motius de la llei, respecti el principi d’igualtat definit a la Constitució i preservat per la jurisprudència.

En aquests moments, CCOO ja hem hagut de denunciar públicament els intents d’algunes administracions, de molt divers signe polític i de diferents territoris, de convocar processos selectius sense tenir en compte les millores introduïdes pel Reial decret llei 14/2021 o les de la llei que s’acaba d’aprovar. Semblava que volguessin obviar la legislació que els seus propis partits estaven aprovant, amb la intenció de perjudicar el personal temporal.

Per tot això, CCOO, com a sindicat majoritari al conjunt d’administracions públiques d’Espanya i Catalunya i del sector públic empresarial, insistim en la necessitat d’obrir la totalitat de meses de negociació per aconseguir els nostres objectius de tants anys de pressió i negociació: reduir la temporalitat a les administracions públiques a un màxim del 8 % i que els processos consolidin les persones que han estat patint un abús de temporalitat durant anys, amb les màximes garanties jurídiques possibles.

Alhora, continuarem el nostre procés de mobilitzacions per seguir recuperant els drets arrabassats a més de tres milions de treballadores i treballadors públics. Continuarem lluitant contra la reducció del poder adquisitiu o la pèrdua de plantilles, així com per la millora dels nostres drets laborals, en el camí de la modernització de les administracions públiques. A Catalunya, un element essencial és disposar una vegada per sempre d’una llei de la funció pública catalana. És imprescindible un compromís de negociació immediata tal com manava al Govern la disposició final segona del Decret legislatiu 1/1997.

Feu clic per veure el posicionament de CCOO sobre la llei de temporalitat en l’ocupació pública, en format PDF