FORMACIÓ MULTIDISCIPLINAR PER A MEMBRES DE COMISSIONS DE CONTROL DE PLANS I FONS DE PENSIONS D’OCUPACIÓ

Entrega de diplomes

El mes de desembre deL 2018 es van entregar els diplomes del primer curs de formació multidisciplinar per a membres de les comissions de control de plans i fons de pensions d’ocupació impartits per l’Àrea de Formació Complementària de la Universitat de Barcelona, la Càtedra ICEA-UB
d’Assegurances i el fons de pensions i l’Àrea de Previsió Social Complementària de CCOO de Catalunya.

IMATGES