Acord de Pensions 2021

Tot sobre l’acord de pensions 2021

S’ha arribat a un acord per assegurar el futur del sistema públic de pensions, que s’ha signat aquest dijous 1 …

Dret de vot de les comissions de control

Les comissions de control han d’exercir, directament o per delegació, el seu vot a les juntes generals d’accionistes dels actius de renda variable de la seva cartera d’inversions. Tenen l’obligació d’explicar-ho als partícips. És una responsabilitat social de les comissions de control.