Curs sobre la previsió social complementària i la negociació col·lectiva

L’Escola de Formació Sindical i l’Àrea de Previsió Social Complementària de CCOO de Catalunya han organitzat el curs “La previsió social complementària i la negociació col·lectiva”. Consta de tres sessions i està adreçat a responsables d’Acció Sindical de totes les federacions i territoris de CCOO de Catalunya, negociadors de convenis col·lectius d’àmbit sectorial, autonòmic, provincial i/o empresarial.

Els objectius generals del curs són:

  1. Donar una formació general i homogènia a aquelles persones interessades a introduir la previsió social complementària en els seus convenis col·lectius.
  2. Reforçar i promoure la visió sindical sobre la previsió social complementària com un sistema complementari i mai substitutiu del sistema públic de Seguretat Social.
  3. Introduir la previsió social complementària com una eina més de la negociació col·lectiva i la implantació dels plans de pensions del sistema d’ocupació en els convenis col·lectius.

El curs utilitza metodologia participativa i demostrativa i proposa activitats de debat que s’ alternen amb l’ exposició general.

Els continguts principals són: