IX Trobada de tardor de l’Àrea de Previsió Social Complementària de CCOO de Catalunya

Polítiques d’inversió i mercats financers

El passat 10 de novembre, a les sales 11, 12 i 13 del primer pis de Via Laietana, 16 (08003, Barcelona), s’ha celebrat la IX TROBADA DE TARDOR per a membres de comissions de control de plans de pensions del sistema d’ocupació, organitzada per l’Àrea de Previsió Social Complementària de CCOO de Catalunya.

A la IX TROBADA DE TARDOR s’han abordat temes com les funcions de les entitats dipositàries del fons de pensions i la cobertura de la responsabilitat civil dels membres de les comissions de control, dedicant una especial atenció a l’anàlisi i les perspectives dels mercats financers i les polítiques d’inversió dels fons de pensions d’ocupació.