CCOO guanya una sentència que declara nul l’acomiadament d’una treballadora per vulneració de drets fonamentals i discriminació per raó de gènere

Li van canviar un contracte a temps complet per un altre a temps parcial sense que ella ho sabés quan gaudia d’una reducció de jornada per guarda legal, i quan es va assabentar la van acomiadar

La sentència número 30/2019 del Jutjat Social número 2 de Terrassa, declara la nul·litat de l’acomiadament d’una treballadora, al mateix temps que condemna l’empresa a la readmissió immediata i a l’abonament de 12.500 euros en concepte de danys i perjudicis per vulneració de drets fonamentals i discriminació per circumstàncies de sexe. La sentència va ser dictada el passat 4 de febrer.

La treballadora prestava els seus serveis mitjançant un contracte indefinit a temps complet amb una reducció de jornada per guarda legal. En realitat, això pensava ella, ja que quan va sol·licitar un informe de la vida laboral va poder comprovar com l’empresa havia procedit, de manera unilateral, a transformar el seu contracte a temps complet en un contracte a temps parcial. Curiosament, la parcialitat coincidia plenament amb el percentatge de reducció de jornada que havia demanat poques setmanes abans que la seva empresa procedís de manera unilateral a fer un contracte nou.

Aleshores, l’empresa va procedir a realitzar un acomiadament disciplinari de la treballadora al·legant de manera genèrica baix rendiment i incompliment de funcions. La intenció de l’empresa era reconèixer la improcedència de l’acomiadament optant pel pagament de la indemnització corresponent.

La sentència del Jutjat Social número 2 de Terrassa recull la valoració de la prova que la treballadora abans del seu acomiadament tenia un contracte a temps complet, gaudint d’una reducció de jornada per guarda legal i no un contracte a temps parcial, ja que per poder aplicar aquest tipus de canvi contractual s’exigeix la conformitat de la treballadora, i l’empresa no va poder acreditar aquest fet.

Segons el Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO, que ha portat el cas, de ben segur, l’empresa procedirà a recórrer aquesta sentència i haurem d’esperar que sigui ferma. El GTJ, però, destaca que el que s’ha de valorar és el fet que per a la resolució d’aquesta demanda s’hagi tingut en compte la perspectiva de gènere que reclamen des de fa molt de temps bona part dels operadors jurídics.