CCOO guanya una sentència que condemna Gas Natural a garantir el teletreball a una treballadora durant dos dies a la setmana com a mesura de conciliació per cura de fills

Dret a adaptar el lloc de treball per conciliar

El Jutjat Social número 24 de Barcelona ha donat la raó en una sentència al Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya, que ha portat un cas contra Gas Natural per denegar a una treballadora la possibilitat de prestar serveis en règim de teletreball dos dies a la setmana com a mesura de conciliació per la cura dels seus fills menors d’edat. La sentència condemna Gas Natural a garantir aquest dret de la treballadora.

L’empresa va al·legar que el conveni col·lectiu no preveia la possibilitat del teletreball i que per tant li denegava la petició. Però la sentència deixa molt clar que malgrat que el conveni no recollia aquesta modalitat de prestació de serveis, hauria d’haver negociat amb la treballadora aquesta possibilitat. Això ho recull l’article 34.8 de l’Estatut dels treballadors (ET) sobre adaptació del lloc de treball per fer efectiu el dret a la conciliació de la vida familiar i laboral, adaptacions que, segons recull l’ET, hauran de ser raonables i proporcionades en relació amb les necessitats de la persona treballadora i les necessitats organitzatives o productives de l’empresa.

Segons la sentència, l’empresa no va al·legar cap motiu de fons que impedís accedir a la sol·licitud de la treballadora i per tant no estava justificada la negativa de Gas Natural a la seva petició.

CCOO valora molt positivament aquesta sentència que valora el dret de les persones a adaptar el lloc de treball per facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral dels treballadors i les treballadores.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 7 de febrer de 2020