CCOO aconsegueix el reconeixement de categoria superior a una funcionària interina

El Gabinet Tècnic Jurídic del sindicat guanya una important demanda contra l’Ajuntament de Pineda de Mar

El Gabinet Tècnic Jurídic (GTJ) de CCOO va presentar una demanda contra l’Ajuntament de Pineda de Mar en què sol·licitava el reconeixement per a una funcionària interina que realitza funcions de tècnica auxiliar de biblioteca (C1), tot i que el seu nomenament era d’auxiliar administrativa (C2), de l’abonament de totes les diferències retributives dels darrers quatre anys, i també que fos nomenada interina a la plaça realment desenvolupada (C1).

La sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona ha estimat íntegrament la demanda. El magistrat aplica la legislació interna i de la Unió Europea en matèria d’igualtat de tracte i no discriminació per raó del vincle, concretament la Directiva 1999/70/CE del Consell, de 28 de juny de 1999, i l’Acord marc annex, així com la Jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre aquesta matèria, entenent, en definitiva, que cal aplicar la màxima “per igual treball, igual salari”.

Aquesta sentència, que no és ferma i encara pot ser subjecte de recurs d’apel·lació per part de l’administració demandada, és un primer pas per al reconeixement de categoria a aquell personal tant funcionari de carrera com interí que actualment està desenvolupant categories superiors. És important valorar l’excepcional equip del GTJ de CCOO i en especial l’equip especialista en Administració pública.

En els següents enllaços podeu accedir a:
-Sentència número 223/2020 del Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona (https://fsc-local.ccoo.cat/wp-content/uploads/sites/110/2020/09/SENTENCIA-PA-94_20-F2-tapat.pdf) i
-Comentari del Departament Jurídic (https://fsc-local.ccoo.cat/wp-content/uploads/sites/110/2020/09/Comentari_de_la_Sentencia_categoria_interina_municipal.pdf).

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 29 de setembre de 2020