Visibilitat lèsbica per trencar el silenci

26 d’abril, Dia de la visibilitat lèsbica

El 26 d’abril CCOO de Catalunya tornem a commemorar el Dia Internacional de la Visibilitat Lèsbica, una data important per al col·lectiu de dones lesbianes en què es pretén visibilitzar i reclamar el paper que els correspon a l’espai públic i exigir la plena igualtat de drets.

Les dones lesbianes són doblement invisibilitzades i doblement discriminades, tant pel fet de ser dones com per la seva orientació sexual. Al mercat laboral pateixen el doble terra enganxós, la doble escala trencada i el doble sostre de ciment. Aquesta invisibilitat també és patent en la vellesa: les discriminacions i els obstacles s’aguditzen quan les dones es fan grans i en els espais socials, on gairebé són absents. 

Aquesta discriminació es basa en la ignorància i els prejudicis d’una societat patriarcal que entén la dona com un subjecte d’atracció per a l’home, i, a causa d’això, qualsevol dona que no senti atracció pel sexe contrari es converteix en asexual, atípica i anòmala.

Així, el món patriarcal intenta imposar l’heteronormativitat, que pressuposa que les úniques relacions sexoafectives possibles són les que es donen entre persones de diferent sexe i que construeix relacions diverses fonamentades al voltant de la idea heteronormativa que reprodueix els rols home-dona hegemònics dins de les relacions LGTBI+.

Per aquest motiu, hem d’ajudar les dones lesbianes a empoderar-se, a ser i a viure cada dia de manera més visible en la societat, en tots els àmbits socials i en l’entorn laboral, on els referents més habituals són els homes homosexuals.

Per aquest motiu, CCOO, com a sindicat feminista i de classe, reclamem:

  • La prevenció de la discriminació i l’assetjament laboral del col·lectiu de dones lesbianes mitjançant protocols específics de no discriminació i de prevenció de l’assetjament als centres de treball envers el col·lectiu LGTBI.
  • La inclusió de polítiques de sensibilització, conscienciació i formació dintre de les empreses per col·laborar en la creació de veritables espais respectuosos i igualitaris als centres de treball.
  • La sensibilització i la interseccionalitat tant de la negociació col·lectiva com de les polítiques públiques envers la diversitat de famílies que existeixen.
  • La garantia real d’accés a tècniques de reproducció assistida per a les dones lesbianes, en igualtat de condicions que la resta, i de manera gratuïta, seguint el que regula la Llei 11/2014, de 10 d’octubre.
  • Un sistema de salut que garanteixi les eines i els recursos perquè s’eviti la suposició de l’heterosexualitat i l’androcentrisme, a fi que es pugui explorar i atendre amb sensibilitat i coneixement de la diversitat.

CCOO de Catalunya reivindiquem una societat que permeti a les dones lesbianes decidir lliurement com viure la seva visibilitat. En el nostre dia a dia, seguirem lluitant contra totes les formes de discriminació i de violència, contra els discursos de la ultradreta, que promouen l’odi, i contra el seu blanqueig social, que pretén posar fi a les llibertats  i a la diversitat, i arrabassar-nos els drets socials assolits fins ara.

Per tots aquests motius, continuarem lluitant per consolidar els drets, les llibertats i la visibilitat de totes les dones lesbianes, amb el propòsit d’avançar cap a una societat més justa, plural i igualitària.

VISIBILITAT LÈSBICA, SORORITAT, DRETS I IGUALTAT!

#VisibilitatLèsbica
#26Abril