28 de juny de 2021, Dia de l’Orgull LGTBI+ ‘Orgull de ser un tot que suma’

Aquest Dia de l’Orgull LGTBI+ del 2021, en què recuperem els carrers respectant totes les mesures de seguretat, des de CCOO reiterem les nostres propostes, recollides a la Plataforma Reivindicativa de Drets LGTBI+, i reclamem mesures que garanteixin la igualtat efectiva de tota la comunitat LGTBI+.

Afrontem el Dia de l’Orgull LGTBI+ d’aquest 2021 amb l’esperança de veure la sortida de la pandèmia i de recobrar certa normalitat després d’una etapa molt dura i amb especials repercussions per a les persones LGTBI+, que, en ocasions, s’han vist doblement aïllades. Un horitzó de normalitat en el qual no pot cabre l’LGTBI-fòbia i on cal subratllar que la igualtat efectiva, la dignitat i la llibertat individual són drets adquirits i inamovibles per a totes les persones.

Des de CCOO instem el conjunt de la societat a respectar les diferències i la diversitat, així com a teixir aliances per proclamar el nostre lema: “Orgull de ser. Un tot que suma”.

Aquest Orgull 2021, organitzat per la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB), COGAM i altres col·lectius estatals durà per lema “Els drets humans no es negocien, es legislen: llei integral trans, ja!”. Des de CCOO ens sumem tant a la celebració d’aquest 28 de Juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+, com a la manifestació estatal, amb la nostra Plataforma Reivindicativa de Drets LGTBI+, i reiterem alguns dels principals posicionaments i mesures pels quals advoquem:

 • CCOO aposta per incidir en l’àmbit de l’ocupació amb propostes que solucionin les problemàtiques d’emancipació i autonomia de les persones LGTBI+ en general i de les persones trans en particular.
 • CCOO ha presentat una bateria de propostes en matèria laboral, entre les quals: el foment dels currículums cecs; la formació de personal d’oficines d’inserció laboral amb l’objectiu d’oferir una atenció integral a les persones LGTBI+; la negociació, en els convenis col·lectius, de mesures que eliminin la discriminació laboral de les persones LGTBI+; l’anàlisi i la negociació, a les meses de negociació corresponents, de mesures concretes que facilitin l’accés a l’ocupació a les persones LGTBI+ especialment vulnerables; espais tancats als vestidors per garantir la intimitat de les persones, etc.
 • CCOO aposta, en l’àmbit de la cooperació internacional, per la promoció de projectes amb organitzacions LGTBI+ a les diferents regions del món per afavorir la defensa i el respecte dels drets humans de la població LGTBI+ a escala global.
 • CCOO aposta, en l’àmbit de les administracions públiques, per establir coordinacions interdepartamentals, a més de treballar al Consell de Participació de les Persones Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals, creat el juny del 2020, i impulsar la coordinació de polítiques LGTBI+.
 • CCOO demana la posada en marxa, a totes les administracions, d’un servei d’atenció a víctimes de la violència LGTBI-fòbica.
 • CCOO reclama la promoció d’una política municipalista amb garanties de poder viure plenament per a persones LGTBI+ en entorns rurals, amb espais d’inclusió per afavorir aquesta convivència en comunitat i preservar especialment la infància i l’adolescència.
 • CCOO defensa la despatologització de les persones trans i aposta pel camí de la llibertat, la vida plena i amb drets integrals, els drets humans i la salut en tota la seva extensió.
 • CCOO aposta per garantir l’atenció sanitària en igualtat de condicions a tot l’Estat i per desenvolupar totes les mesures necessàries per a l’adequació professional de l’atenció a les persones LGTBI+ a centres hospitalaris i d’atenció primària.
 • CCOO reclama l’eliminació i la prohibició de qualsevol possibilitat de teràpies de reconversió en els àmbits estatal i autonòmic.
 • CCOO advoca per la implementació de les mesures que siguin necessàries per a l’atenció integral de les persones LGTBI+ d’especial vulnerabilitat (sol·licitants d’asil, persones amb diversitat funcional i intel·lectual, població gitana, persones racialitzades…).
 • CCOO aposta per agilitzar la modificació i l’actualització dels registres administratius.
 • CCOO proposa, en l’àmbit educatiu, mesures de prevenció, actuació i intervenció per a l’eliminació de l’LGTBI-fòbia en tots els entorns educatius i continguts curriculars concrets per al coneixement de les diversitats en totes les etapes.
 • CCOO reclama la promoció de les manifestacions culturals realitzades per persones creadores LGTBI+ i l’establiment d’un fons que reculli la memòria històrica de les aportacions de la població LGTBI+.

La igualtat legal ha de garantir la igualtat social. Des de CCOO animem la ciutadania a participar al conjunt d’accions reivindicatives que es desenvolupin amb motiu d’aquest Dia de l’Orgull LGTBI+ i proclamem, una vegada més, el nostre “Orgull de ser. Un tot que suma”.

#TuSumes

#OrgullDeSer

Feu clic per veure el Manifest de CCOO amb motiu del Dia de l’Orgull LGTBI+ ‘Orgull de ser un tot que suma’ o el cartell del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI

Tu Sumes! Orgull De Ser...