La Divisió de Trànsit del Cos de Mossos d’Esquadra afronta la revetlla de Sant Joan amb greus deficiències en matèria de seguretat

La situació a la Divisió de Trànsit és crítica. Aquest estiu es presenta com el període laboral més complicat de la història del cos, després de moltes promeses encara per complir sobre la compra de vehicles, de millora del material de seguretat o d’augment de la plantilla, ara amb la vista posada a final d’any.

La propera revetlla de Sant Joan es preveu molt negativa, tot i que s’anunciïn milers i milers de controls, quan la realitat serà tot el contrari, perquè la manca de personal i de formació ho impedirà. Ens amoïna la pirotècnia, per la manca de personal especialitzat en transport de mercaderies perilloses (ADR) i en concret de transport de la classe 1 (explosius). La Divisió de Trànsit compta amb uns deu agents especialitzats a tot Catalunya en aquest tipus de transport, regulat amb una normativa específica.

Des de CCOO lamentem profundament que la Comissaria General de Mobilitat i en concret la Divisió de Trànsit, hagin fet cas omís a les nostres peticions de formació, que vam demanar en seu parlamentària. La manca de formació i de personal especialitzat per fer els controls pot causar un perillós greuge comparatiu entre les empreses fabricants i distribuïdores de material pirotècnic que compleixen i aquelles que no. Aquestes no només obvien les condicions de seguretat del material explosiu, sinó que sotmeten a jornades laborals inhumanes uns treballadors precaritzats que, fins i tot, han d’assumir de vegades el lloguer dels vehicles de transport i la mà d’obra, i que sovint els du a cometre infraccions molt greus, en una campanya que dura aproximadament uns deu dies.

Des de CCOO denunciem, una vegada més, la inacció del Cos de Mossos i del Departament d’Interior davant la seguretat viària i, en especial, davant d’aspectes relatius a la seguretat del transport, i també a la seguretat inherent a l’ús de material pirotècnic. No deixarem de denunciar les pèssimes condicions laborals de la plantilla de trànsit, però també l’explotació laboral de milers de persones en aquesta revetlla de Sant Joan per part d’empreses que no compleixen la normativa ADR, ni la normativa laboral dels treballadors i treballadores del sector del transport.