La plataforma + Drets + Justícia Social reclama polítiques fiscals progressives que incrementin la capacitat d’ingressos per reforçar els serveis públics

La plataforma + Drets + Justícia Social, amb mes de 50 entitats adherides, provinents del moviment veïnal, la societat civil, partits polítics i sindicats, davant la imminent aprovació dels pressupostos de la Generalitat volem transmetre tant als grups polítics presents en el parlament de Catalunya, com als mitjans de comunicació i a la societat en general nostra visió sobre aquests pressupostos.

El desembre passat reclamàvem al Govern de la Generalitat la necessitat que Catalunya tingués pressupostos per al 2023 i que fossin uns  pressupostos amb caràcter expansiu i amb una sèrie d’eixos essencials, com són la lluita contra la pobresa i la desigualtat, també amb mirada internacional i global, la dinamització de l’economia i la reindustrialització del país, el reforçament dels serveis públics, entre altres.

Per a això és necessària una política fiscal que distribueixi de manera equitativa i solidaria les càrregues econòmiques i que permeti recaptar prou recursos per endegar una estratègia d’escut social, reforçant els serveis públics i posant en el centre de la seva execució les polítiques d’atenció a les persones i d’impuls a l’economia. Aquestes mateixes demandes s’estenien als pressupostos generals de l’Estat.

L’acord aconseguit entre les organitzacions polítiques d’esquerres del país, permetrà que Catalunya tingui pressupostos l’any 2023, uns pressupostos en els quals les polítiques socials han protagonitzat les principals partides de despesa.

Uns pressupostos que envien un clar missatge a la societat catalana en general: la situació que pateixen milers de famílies per culpa dels increments de preus dels darrers anys i l’evolució del creixement econòmic, amb símptomes de fre en el creixement postpandèmic, requereixen polítiques públiques que comptin amb tot el potencial possible per dinamitzar el consum i la inversió, i sobretot, que permeti millorar la qualitat dels nostres serveis públics, tan deteriorats per anys de polítiques neoliberals, amb especial atenció a l’atenció primària, la salut mental, l’educació i els serveis socials.

Ara bé els pressupostos no suposen un canvi significatiu en les polítiques fiscals. Per això des de la plataforma hem de continuar reivindicant unes polítiques fiscals progressives que incrementin la capacitat d’ingressos per reforçar els serveis públics, que són els pilars fonamentals de l’estat de benestar social.

Des de la plataforma Més Drets i Més Justícia Social, considerem que aquests pressupostos van pel bon camí, però que no cobreixen totalment les necessitats de la societat catalana en relació amb l’atenció de les persones i per això reclamem:

  • Que s’incrementin les partides dedicades a l’atenció primària fins a aconseguir el 25 % del pressupost de salut.
  • Que s’incrementi de manera substancial la partida d’atenció a la salut mental
  • Que s’incrementin les partides dedicades a les polítiques de drets socials i dependència.
  • Que s’incrementin les partides dedicades a l’educació per arribar als estàndards europeus i assolir el 6 % del PIB.
  • Que no es renunciï a una reforma de la fiscalitat de Catalunya i de l’Estat que sigui més justa i permeti una major redistribució de les rendes alhora que incrementi els ingressos per poder destinar majors recursos a l’escut social tan necessari en aquests moments.

Adjuntem el manifest de la plataforma + Drets i + Justícia Social

Barcelona, 9 de març de 2023