La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, menysprea més de cinc milions d’empleats públics

L’Àrea Pública de CCOO denuncia l’incompliment del Govern de Pedro Sánchez i Yolanda Díaz per no respectar l’Acord marc per a una Administració del segle XXI, entre altres els increments salarials pactats per al 2024 i la part variable del 0,5 % del 2023, una vegada conegut que se superarà l’objectiu del 2,1 del PIB.

Així, el Consell de Ministres ha aprovat avui un reial decret llei per garantir diferents mesures, del tot necessàries, però s’han oblidat del personal de les administracions públiques i del sector públic en no preveure els acords pactats en la funció pública.

A l’incompliment dels increments retributius abans esmentats, cal sumar-los la recuperació de la jubilació parcial per al personal funcionari o el caràcter de mínims dels permisos, una cosa també pactada.

A això cal afegir el retard, a conseqüència de l’avançament electoral i la conformació del nou Govern, de la implantació de les 35 hores en l’àmbit de l’Administració de l’Estat, la carrera professional o la implantació del grup B i l’adaptació al marc espanyol i al marc europeu de les qualificacions del nou quadre de classificació professional.

CCOO entén que està prou justificada la necessitat urgent d’un reial decret llei que prevegi els increments retributius, com ja va ocórrer el 2018 amb aquest mateix Govern, recordant que en tres anys no va haver-hi PGE però sí un RDL per complir amb l’Acord per a la millora de l’ocupació pública i les condicions de treball pactat amb el PP.

Per tot això, aquesta organització sindical anuncia l’inici d’un procés de mobilitzacions en la funció pública si no es reprenen immediatament les negociacions i es garanteixen els increments retributius.