La Mesa General de Negociació s’encamina cap a l’estabilització del personal en abús de temporalitat

Avui la Mesa General de Negociació dels empleats públics de la Generalitat de Catalunya ha acordat quina ha de ser l’oferta pública d’ocupació, en el marc d’aplicació de la Llei 20/2021, per a la reducció de la temporalitat a les administracions públiques.

Així, es convocaran 46.828 places, de les quals 11.747 corresponen al sector d’administració i serveis; 27.433, a places de cossos docents i personal laboral del Departament d’Educació, i 7.648 places, a l’Institut Català de la Salut, amb l’objectiu de baixar un 8 % la temporalitat de la Generalitat de Catalunya abans del desembre del 2024. Una reducció de la temporalitat que també s’ha d’aplicar a la resta d’administracions públiques, tant la local com la de les universitats i el sector públic empresarial i que era la finalitat dels acords del nostre sindicat, tant el 2017 i el 2018, com el juliol del 2021, tal com vam explicar el mes de juny.

Ara es tracta d’aconseguir el segon objectiu del nostre sindicat: simplificar els processos per facilitar, amb les màximes garanties jurídiques, l’estabilització de les persones que han estat patint l’abús de temporalitat. Per això continuarem amb les reunions del grup de treball, per definir les característiques generals d’aquests processos d’estabilització, tant dels concursos de mèrits, que afectaran 27.584 places, com dels concursos oposició, que n’afectaran 19.244.

Un treball que també ha de complir el dret a concursos de provisió de llocs i de trasllats dels milers de persones funcionàries de carrera i laborals indefinides, de les quals el nostre sindicat no s’ha oblidat en cap moment durant tots aquests mesos de negociacions.

Hem passat mesos en els quals algunes organitzacions han estat fent patir aquests treballadors i treballadores, tant amb falses expectatives de solucions miraculoses, com espantant amb l’amença de plagues bíbliques de milers de persones acomiadades, pèrdues d’antiguitats o borses de treball que desapareixerien. Com sempre, el sindicalisme rigorós de CCOO aporta tranquil·litat, garanties i drets laborals a tothom.

Feu clic per veure l’acord de la Mesa general de negociació dels empleats i empleades públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en relació amb l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de l’ocupació temporal de la Generalitat de Catalunya

Dades Estabilitzacio Per Sectors I Grups De Classificacio 1
Dades Estabilitzacio Per Sectors I Grups De Classificacio 2

#EstabilitatAmbGaranties