Des de CCOO de Catalunya valorem positivament l’aprovació de l’Estatut del becari amb l’acord dels sindicats de classe

Aquest migdia s’ha signat, finalment, l’Estatut del becari entre el Ministeri de Treball i els sindicats de classe, CCOO i UGT. La signatura d’aquesta regulació de les pràctiques no laborals (PNL) era un dels compromisos del Govern després de l’aprovació de la reforma laboral al mes de desembre del 2021. La normativa passarà a ser aprovada en forma de Decret llei al Consell de Ministres i convalidada per la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats.

Des de CCOO de Catalunya valorem positivament l’assoliment d’aquest pacte que ha d’implicar una milloria substancial de les condicions dels estudiants que fan pràctiques, al nostre país. Fins ara, l’ambigua regulació existent facilitava el frau empresarial, perquè l’estudiant acabava fent tasques laborals i estructurals, i es desdibuixava així la funció formativa de les pràctiques. La informació que es posava a l’abast dels sindicats per fer el seguiment dels estudiants als nostres centres de treball també es trobava limitada.

A partir d’ara, no només els estudiants en PNL gaudiran de més drets, tant de compensació econòmica de despeses com de condicions al centre de treball, sinó que la nova legislació dotarà d’eines i garanties jurídiques la lluita contra el frau en les pràctiques mitjançant la Inspecció de Treball.

Entre els drets que recull l’Estatut, s’hi troben la compensació de despeses, la prevenció de riscos laborals, l’establiment de descansos, els permisos per anar al metge -incloent la no repercussió en l’avaluació en el cas de les pràctiques curriculars-, la compatibilitat entre estudis i pràctiques, i la garantia de comptar amb una adequada tutorització i formació per part del centre d’estudi i de l’empresa.

Malauradament, tant la patronal com la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles s’han posicionat en contra d’aquesta millora. Esperem que els resultats positius de l’Estatut demostrin que ni al sistema educatiu ni al teixit productiu del país els cal explotar estudiants en unes pràctiques en condicions de feina indignes i obligats a de treballar de franc.