Jornada “Democratitzar l’empresa mitjançant la negociació col·lectiva”

La negociació col·lectiva té un paper essencial per aconseguir la democràcia interna a les empreses. Els convenis col·lectius han de servir per incrementar els nivells d’influència del sindicat en l’organització del treball, per disputar els avantatges competitius i de productivitat que es produeixin en els processos de digitalització, per conquerir un món del treball més igualitari i per dignificar les feines mitjançant la disputa dels salaris amb l’objectiu de trencar les tendències dels poders econòmics de devaluar el valor del treball.

Al 12è Congrés de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya es va fer una aposta clara per impulsar la democratització de les empreses. Aquesta aposta s’ha de vertebrar augmentant la capacitat contractual del sindicat i millorant les condicions de treball de les persones treballadores. Volem incidir en les decisions empresarials, però ho volem fer per defensar una ocupació de qualitat i amb treballs dignes.

Volem dedicar la jornada de negociació col·lectiva de CCOO de Catalunya d’enguany a desenvolupar la proposta reivindicativa per a aquestes matèries amb les persones que estan coordinant en el dia a dia els processos de negociació tant a les empreses com en els sectors.

Documents de les diverses ponències

  1. Impacte dels algoritmes en el món del treball (Daniel Cruz)
  2. Causes de la bretxa salarial de gènere (Celeste Attias)
  3. Corresponsabilitat de gènere i negociació col·lectiva (Jorge Moraleda)
  4. Dignificar el treball mitjançant el salari (Esteban Sanabria)

Vídeo de la Jornada

Programa de la jornada

Jornada Negociacio Collectiva Democratitzar Empreses

Feu clic per veure el programa de la jornada “Democratitzar l’empresa mitjançant la negociació col·lectiva” en format PDF o per omplir el formulari d’inscripció