Informe de negociació col·lectiva sectorial catalana 2022

Acabem de presentar públicament l’Informe de negociació col·lectiva sectorial catalana 2022. El podeu llegir complet clicant a l’enllaç i també podeu veure les infografies que l’acompanyen. Us en destaquem algunes dades:

Hem pogut negociar abans del 31 de desembre 30 convenis que afecten 867k persones 634k persones a CAT tindran un increment salarial del 4% o superior. Encara tenim 40 convenis sectorials a Catalunya que estan bloquejats i afecten +239.000 persones. Tenim pràcticament paritat de gènere en convenis negociats amb èxit, però als convenis bloquejats hi ha una majoria de dones. Els convenis s’han negociat allà on hi teníem força sindical organitzada, amb previsió de 3,2 anys i increment de +9% acumulat al final del període. El 42,23% de treballadores/rs tenen clàusula de revisió salarial, de qui no en tenen, 33,64% tenen clàusula d’absorció limitada. Gairebé 1 de cada 3 persones amb pacte de conveni col·lectiu ha hagut de convocar una vaga, ha hagut d’anar a la lluita i al conflicte per tal d’aconseguir negociar amb èxit el seu conveni col·lectiu.

A l’informe fem també una bateria de propostes tant polítiques com econòmiques sobre cap on creiem que cal fer avançar l’economia i el mercat de treball.