L’Ajuntament de Tarragona dona suport al manteniment de l’oficina del CITE de Tarragona durant el 2022

L’oficina del Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers a Tarragona: assessorament gratuït en temes d’estrangeria

Un any més, l’oficina del CITE de CCOO de Catalunya a Tarragona ha rebut el suport de l’Ajuntament de la ciutat. Aquest suport garanteix la continuïtat de l’oficina del CITE a Tarragona ,  des d’on es dona assessorament gratuït en matèria d’estrangeria. A més, des l’oficina del CITE  també es fan assemblees informatives sobre drets i deures laborals i sobre el marc jurídic d’estrangeria adreçades a treballadors i treballadores estrangers i actuacions de sensibilització de la ciutadania sobre la realitat del fet migratori a Catalunya.

El suport a la tramitació de la documentació de persones en situació irregular representa un clar benefici  tant per a les persones afectades com per al conjunt del territori. Disposar d’una situació administrativa regular permet una millor integració social i laboral de les persones estrangeres. El mateix es pot dir de la resta de tràmits i informacions realitzades sobre la Llei d’estrangeria, que garanteixen que la persona en situació regular pugui mantenir-la sense dificultats.

Per últim, destacar que entre les activitats previstes per enguany  hi ha la impartició d’un mòdul B de coneixements laborals, de 15 hores, en el marc del que preveu la Llei d’acollida de persones immigrades i retornades a Catalunya. Aquesta formació permet empoderar les persones estrangeres sobre els seus drets laborals i la manera com exercir-los i també és útil per a la tramitació dels informes d’estrangeria necessaris en diversos tràmits previstos a la Llei d’estrangeria.