L’Ajuntament de Manresa renova el seu suport durant el 2023 al manteniment de l’oficina del Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers a Manresa

Un any més, l’oficina del CITE de CCOO de Catalunya a Manresa ha rebut el suport de l’Ajuntament de Manresa. Aquest suport garanteix la continuïtat de l’oficina del CITE a la ciutat des d’on es dona assessorament gratuït en matèria d’estrangeria. Al mateix temps, també es dona assessorament en matèria d’estrangeria als tècnics municipals que ho requereixin.

El suport a la tramitació de la documentació de persones en situació irregular representa un clar benefici tant per a les persones afectades com per al conjunt del territori.

Disposar d’una situació administrativa regular permet una millor integració social i laboral de les persones estrangeres. El mateix es pot dir de la resta de tràmits i informacions realitzades sobre la llei d’estrangeria, que garanteixen que la persona en situació regular pugui mantenir-la sense dificultats.

A més, des l’oficina del CITE també es fan assemblees informatives sobre drets i deures laborals i sobre el marc jurídic d’estrangeria adreçades a treballadors i treballadores estrangers i actuacions de sensibilització de la ciutadania sobre la realitat del fet migratori a Catalunya.