El CITE de CCOO de Catalunya renova la seva participació al programa de Treball i Formació 2020, en la línia ACOL, del Servei d’Ocupació de Catalunya

Tal com vam fer al 2019, i coneixedors de la situació de vulnerabilitat que comporta el fet de trobar-se sense autorització administrativa i en el convenciment que la segregació legal de les persones estrangeres residents al nostre país comporta inevitablement una segregació laboral, social i habitacional, des del Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers vam  decidir participar de nou en la convocatòria del 2020 de la línia ACOL 12 del Programa de Treball i Formació 2020 del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Aquesta participació ha permès que dues persones sense autorització administrativa i que complien els requisits per poder obtenir la seva autorització de residencia i treball per circumstàncies excepcionals per arrelament social hagin pogut regularitzar la seva situació administrativa i, al mateix temps, millorar la seva ocupabilitat per mitjà de l’experiència laboral i la formació transversal durant l’any 2021.

Aquest programa del Servei d’Ocupació de Catalunya compta amb el suport del Fons Social Europeu.

Soc Gencat Fons Social Europeu