Exigim als nous gestors de Celsa Group garanties industrials i d’ocupació

Aquest matí, CCOO de Catalunya i la resta de sindicats amb representació a Celsa Barcelona s’han reunit amb el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, per exposar-li la seva preocupació davant el canvi en el control de la gestió de les empreses de Celsa Group, fruit de la sentència del Jutjat Mercantil número 2 de Barcelona, que transfereix la gestió del grup siderúrgic de la família Rubiralta als fons creditors del deute i contra la qual no és possible interposar recurs.

Els sindicats hem demanat al Govern català que, de bracet amb el Govern espanyol, exigeixin als nous gestors de l’empresa garanties industrials i d’ocupació, i que prenguin les mesures necessàries per assegurar que aquestes es compleixen i que es manté a l’Estat espanyol el centre de presa de decisions.

Després d’analitzar la sentència, CCOO d’Indústria demana als nous gestors un pla industrial, un pla d’inversions i un pla de formació per assegurar els llocs de treball, adaptar els centres i reciclar les plantilles, reivindicacions que ja acordades amb el Govern a través de la SEPI com a grup d’empreses estratègic.

CCOO d’Indústria reclama que, des del diàleg social i amb la participació de la representació de les persones treballadores, es posin en marxa a Celsa Group:

●     Un pla industrial que permeti garantir el futur de la companyia, mantenint l’activitat de tots els centres de treball, així com una ocupació de qualitat, i evitant la deslocalització de centres productius i la pèrdua de llocs de treball.

●     Un pla d’inversions que permeti adaptar els centres de treball a les exigències productives actuals i futures, així com el creixement de produccions i ocupació.

●     Un pla de formació que permeti a les persones treballadores adaptar-se als nous models productius derivats del procés de digitalització i descarbonització.

CCOO manifesta la seva preocupació davant els canvis introduïts per la nova Llei concursal, ja que no s’ha permès a la representació sindical de les persones treballadores participar en el procés judicial. El jutge justifica aquesta decisió en el fet que les persones treballadores i la seva representació no eren part interessada. CCOO no comparteix aquesta afirmació, ja que tota reestructuració d’una empresa, sigui laboral o financera, acaba repercutint en els seus treballadors i treballadores. A més, amb la nova llei tampoc es preveu la possibilitat de recurs.

Des del sindicat recordem que aquest és el primer cas en el qual s’aplica la nova Llei concursal i que estableix un perillós precedent, ja que podria donar lloc a un desmantellament judicial d’empreses sense possibilitat de participació dels agents socials que representen les persones treballadores.