El grup de treball per reduir la temporalitat en l’ocupació pública es reuneix per primera vegada

En el dia d’avui s’ha reunit per primera vegada el Grup de Treball d’Estabilització i Reducció de la Temporalitat en l’Ocupació Pública, decidit a la Mesa General de Negociació dels empleats públics de la Generalitat. L’objectiu de CCOO per aquesta primera reunió ha estat el de definir l’àmbit de negociació, el calendari de reunions i de temes d’aquestes, i analitzar l’oferta pública d’ocupació.

Avui ens han facilitat unes noves dades i que haurem d’analitzar abans de la següent reunió de dilluns vinent, corresponents exclusivament al procés extraordinari d’estabilització, i s’hauran d’afegir unes 20.000 places més, que ara mateix estan cobertes temporalment i que no poden formar part d’aquests processos. Queda pendent de concretar l’oferta pública d’aquest 2022.

Les dades del procés extraordinari són les següents:

Personal temporal

  Via excepcional concurs mèrits Concurs oposició estabilitzacióTotal estabilització
Personal PAS   
Total personal laboral temporal3.4665834.049
Total personal interí5.7111.9067.617
Total PAS9.1772.48911.666
Personal execució penal   
Total personal interí execució penal707171878
Personal Interior   
Total personal interí262854
Personal Educació   
Total personal laboral temporal6743381.012
Total personal interí9.8897.51017.399
Total personal Educació10.5637.84818.411
Personal Salut   
Total personal laboral temporal12012
Total personal interí5.3452.2917.636
Total Salut5.3572.2917.648
TOTAL25.83012.82738.657

Aquestes dades coincideixen amb les que vam demanar CCOO el mes de juny. Així mateix, hem entrat també en detalls sobre les diferents vacants i alguns col·lectius que poden ser molt específics, com el personal laboral a funcionaritzar, les places perfilades a Educació, el professorat de religió, la policia local, el professorat associat de les universitats o el personal indefinit d’empreses públiques i ajuntaments, entre d’altres.

L’objectiu de CCOO durant tota la negociació és el mateix que hem definit sempre, tal com vam escriure en les nostres comunicacions del mes de juliol:

  • Posar fi, per sempre, a l’elevadíssima temporalitat de les administracions, que afecta molt negativament totes les treballadores que no disposen de la seguretat d’una feina indefinida.
  • Aconseguir que els processos selectius disposin de totes les garanties jurídiques del marc legal existent en aquests moments i que valorin al màxim l’aportació d’aquestes persones durant els anys que han estat garantint un servei públic, per aconseguir la seva estabilització de manera definitiva.

Per CCOO aquesta negociació hauria de tenir com a objectiu l’assoliment d’un acord per a l’aplicació adequada de la Llei 20/2021 a les administracions a la Generalitat de Catalunya, amb unes bases generals per a la seva posterior negociació en les diverses meses sectorials i comitès existents. Aquest possible acord hauria d’orientar també l’aplicació de la llei al conjunt d’administracions públiques de Catalunya, respectant, lògicament, la seva autonomia negociadora. Per aquest motiu, les CCOO hem plantejat la necessitat de convocar el Consell Català de la Funció Pública i l’Espai de Diàleg i Negociació de les Universitats Públiques de manera paral·lela als treballs del grup.

CCOO continuarem amb el nostre treball rigorós i responsable, en contraposició a les falses expectatives de fixesa generades durant mesos per despatxos d’advocats, partits polítics i sindicats, amb interessos econòmics i electorals. Així, hem aprofitat la reunió per preguntar oficialment a Funció Pública sobre els rumors que s’han anat escampant:

  • Considera Funció Pública que el procés iniciat amb l’acord sindical del mes de juliol i l’aprovació de la Llei 20/2021 pot comportar que milers de treballadors i treballadores temporals de les administracions perdin el seu lloc de treball?
  • Considera Funció Pública que existeix en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, o en el RDL 14/2021, de 6 de juliol, algun precepte que comporti l’eliminació de les borses actualment existents o de l’obligatorietat de la seva modificació?
  • Considera Funció Pública que existeix en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, o en el RDL 14/2021, de 6 de juliol, algun precepte que comporti l’eliminació de les borses del personal que no superi el procés selectiu?
  • Considera Funció Pública que existeix en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, o en el RDL 14/2021, de 6 de juliol, algun precepte que comporti l’eliminació de l’antiguitat del personal que no superi el procés selectiu?

Funció Pública ha respost negativament a totes aquestes preguntes, exactament de la mateixa manera que CCOO hem informat durant tots aquests mesos. Esperem que aquesta informació serveixi per tranquil·litzar les persones afectades. Per la nostra part, continuarem traslladant a Funció Pública aquelles qüestions que puguin generar inseguretat.