XIII Escola de Dones Feminista: “Comuniquem! Sense sexisme ni misogínia”

Aquest any celebrem la XVIII Escola Feminista de Dones de CCOO de Catalunya, i ho fem analitzant com comuniquem.
El títol de l’escola és “Comuniquem! Sense sexisme ni misogínia” i volem palesar que cal que les dones siguin presents a tots els espais de comunicació.

La comunicació és l’anomenat quart poder, i és que, a la societat actual, la informació és important i crucial per prendre decisions i arribar a tenir influència.

Qui té la informació, qui la comunica, la manera que té de comunicar, etc., és poder, és influència, i cal que les dones formin part d’aquesta esfera, transmetent i creant.

L’escola es durà a terme el dijous 26 d’octubre, a la sala Maria Aurèlia Capmany del Centre Cívic Pati Llimona, de 9.45 h a 17.30 h.

#EscolaFeministaCONC
#NiSexismeNiMisogínia

Cartell Escola Dones 2023 Comuniquem Sense Sexisme Ni Misoginia