La pobresa amb perspectiva de gènere

Conceptes, indicadors i situació a Catalunya

Els darrers anys la crisi econòmica i les polítiques d’austeritat aplicades per les diferents administracions públiques han generat un augment de la desigualtat i han provocat un augment tant de l’empobriment de les classes populars com de la desigualtat a Catalunya i a la resta d’economies desenvolupades. Un procés que no ha afectat tothom per igual, tampoc a homes i dones, que han patit els impactes de la crisi i les polítiques aplicades en els darrers anys de forma diferenciada.

Els estudis de crisis anteriors realitzats des de l’economia feminista mostren també com les dones solen patir amb les crisis econòmiques un increment de la càrrega total de treball (remunerat i no remunerat) i un descens de la renda. Aquest fet es veu agreujat en la present crisi, la qual hacomportat que un lloc de treball no sigui ja cap garantia de defugir la pobresa, un canvi de gran transcendència en el nostre sistema social. També sabem que nous fenòmens com la pobresa energètica o la crisi de l’habitatge van associats a una sobrecàrrega de responsabilitats en la gestió familiar, que solen recaure en esquenes femenines.

Feu clic per veure l’estudi La pobresa amb perspectiva de gènere: conceptes, indicadors i situació a Catalunya