CCOO valora positivament la posada en marxa del repartiment de productes menstruals

CCOO valorem positivament la posada en marxa del repartiment de productes menstruals engegada avui per la Generalitat de Catalunya. Creiem que aquesta és una mesura positiva ja que entre els seus objectius cerca l’equitat entre les persones beneficiàries.

Tanmateix creiem que la mesura podia haver estat complementada mitjançant el repartiment als centres d’atenció primària i a instituts de secundària i universitats amb la voluntat de generar també un trànsit cap a la medicina preventiva generant revisions ginecològiques entre la població afectada.

Per últim esmentar que la mesura pot comportar també un canvi d’hàbit que generarà la substitució del tipus de producte per d’altres amb valor ecològic qüestió que també cal valorar.