CCOO de Catalunya posa en funcionament el Servei d’Informació i Assessorament a les Dones en l’àmbit laboral

CCOO de Catalunya ha posat en marxa el Servei d’Informació i Assessorament a les Dones en l’àmbit laboral (SIAD laboral), un servei especialitzat, adreçat a totes les dones treballadores per posar fi a la desigualtat, a la discriminació per raó de sexe i de gènere, i a la violència masclista, i que treballarà per aconseguir la igualtat real entre homes i dones a la feina i a tot arreu. Aquest servei està en connexió amb els serveis de la Xarxa Nacional de Recursos de Catalunya.

Una societat que encara és patriarcal i masclista necessita estratègies i polítiques que, a curt, a mitjà i a llarg termini, posin punt i final a la desigualtat i a la discriminació per raó de sexe i de gènere, i a la violència masclista.

CCOO es defineix com un sindicat d’homes i dones que es compromet a defensar la igualtat d’oportunitats, a treballar per eliminar qualsevol tipus de discriminació directa o indirecta per raó de gènere, a lluitar contra la violència masclista com l’assetjament sexual i per raó de sexe o la violència exercida en l’àmbit de la parella, i a treballar per aconseguir la igualtat real entre homes i dones a la feina i a tot arreu.

Assolir amb èxit aquest gran objectiu requereix una implicació des del sindicalisme i per treballar junt amb la resta d’agents per transformar tota la societat.

El SIAD de CCOO ofereix assessorament en:

  • Discriminació per raó de sexe o de gènere
  • Condicions de treball
  • Drets laborals i prestacions de la Seguretat Social
  • Violència masclista a la feina

Tríptic informatiu sobre el Servei d’Informació i Assessorament a les Dones en l’àmbit laboral 
Més informació sobre el programa “Dones mentores”

També podeu veure el programa número 219 de CCOO a Televisió de Catalunya, titulat “Servei d’Informació i Atenció a les Dones“, emès pel Canal 33 la nit del diumenge 8 de març del 2015.