Des de CCOO exigim que la Generalitat apliqui d’immediat l’acord del Sistema de serveis socials que ha de propiciar l’increment de tarifes i salaris en el sector

Han transcorregut ja cinc mesos des de la signatura de l’Acord sectorial de bases per a la construcció d’un sistema de serveis socials, i des de la Generalitat se’ns diu que encara no estan en condicions d’executar-lo.

En el seu moment el conseller va qualificar-lo d’”històric”, i el document recollia mesures de caràcter estratègic per desenvolupar a mitjà i a llarg termini, però també n’hi havia d’econòmiques d’implementació immediata, que eren reclamades insistentment per les organitzacions empresarials, i que han de tenir també conseqüències en les condicions salarials dels treballadors i treballadores que presten els seus serveis en un sector estratègic per al benestar de les persones. Principalment aquestes mesures consisteixen en l’increment d’un 4 % per al 2023 i d’un 5% per al 2024 per part de la Generalitat del cost de referència dels serveis socials prestats per les entitats.

Així mateix, les associacions empresarials signants de l’acord es comprometien a traslladar aquests increments, com a mínim en el mateix percentatge que suposen les despeses de personal, als salaris dels treballadors i treballadores que els presten. Aquesta mesura hauria d’haver tingut un tràmit àgil per poder aplicar-se de manera quasi immediata, però ens diuen que la Generalitat encara no està en condicions d’executar l’acord.

Per això, des de CCOO de Catalunya exigim que, amb la màxima urgència, es publiqui l’acord i es comenci a complir per part de la Generalitat. Així mateix, reclamem a les entitats i organitzacions empresarials que una vegada la Generalitat el faci efectiu no dilatin més la seva aplicació, i que en aquests moments, quan l’increment de preus està fent les condicions més difícils per a les persones, els treballadors comencin també a notar aquests increments tan necessaris.

Exigim que s’acabin les excuses i que comenci d’una vegada l’increment de les tarifes i, amb elles, la dels salaris.