Dictamen 16/2023 sobre l’Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya.

El dictamen va ser aprovat per la Comissió Executiva per delegació del Ple del CTESC, el 4 de desembre de 2023, amb el vot particular de la Confederació de Cooperatives de Catalunya i la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya .

L’Avantprojecte de llei té per objecte la creació i organització de l’estructura administrativa i de funcionament l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya (AGAISS-Cat) ) com a organisme autònom administratiu de la Generalitat de Catalunya, i com a instrument de suport als seus departaments, l’Administració local i altres organismes amb competències en matèria de serveis socials i sanitaris.

L’objectiu general és garantir una atenció més integrada a la població -i especialment a aquelles persones amb concurrència de necessitats socials i sanitàries-, des d’una quàdruple perspectiva:

  • La potenciació de l’autonomia de les persones i la millora dels seus resultats de salut i benestar, afavorint el respecte a les decisions de les persones en el marc dels suports que volen rebre.
  • La millora de l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari i de serveis socials.
  • La millora de l’experiència d’atenció de les persones i del seu entorn cuidador.
  • La millora de l’experiència dels professionals en la prestació de l’atenció.

L’avantprojecte de llei estableix 4 objectius específics prioritaris, entre els múltiples àmbits on és necessari avançar en la integració de l’atenció:

  • Prioritzar la cura i l’atenció a les persones a l’entorn domiciliari i comunitari, afavorint que hi puguin desenvolupar durant el màxim de temps possible el seu projecte de vida, evitant o endarrerint al màxim l’ingrés en centres residencials.
  • En el cas que les persones precisin d’un ingrés a centres residencials, garantir que l’atenció sanitària sigui prestada pel sistema públic de salut, oferint conjuntament amb la xarxa de serveis socials públics una atenció integrada, fonamentada en els drets, que doni resposta a les necessitats d’atenció, a les preferències i al projecte de vida de les persones.
  • Garantir la interacció entre els àmbits social i sanitari de la xarxa de salut mental i addiccions desenvolupant mecanismes i sistemes d’integració i coordinació, per tal de garantir la continuïtat assistencial i un enfocament rehabilitador integral a les persones amb problemes de salut mental i addiccions.
  • Aquestes prioritats d’actuació requeriran, entre d’altres, de promoure la compartició d’informació i interoperabilitat dels sistemes d’informació i, en alguns casos, del redisseny dels serveis socials i sanitaris, que hauran de millorar l’accessibilitat, les transicions de qualitat i l’atenció a les persones.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.