Dictamen 14/2023 sobre l’Avantprojecte de llei de l’impost sobre les emissions portuàries dels grans vaixells

El dictamen va ser aprovat pel ple del CTESC, el 23 d’octubre del 2023, amb el vot particular de Foment

L’Avantprojecte de llei té per objecte la regulació de l’impost sobre les emissions portuàries dels grans vaixells que grava les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) i de matèria particulada (PM) durant el temps de maniobra, amarratge i fondeig en un port del territori de Catalunya efectuades per un gran vaixell, amb la finalitat d’incentivar conductes més respectuoses amb el medi ambient atmosfèric i aconseguir una millor qualitat de l’aire.

Així, l’avantprojecte de llei pretén:

  • D’una banda, assolir de manera efectiva la reducció de les emissions d’òxids de nitrogen i de partícules dels grans vaixells que atraquen als ports de Catalunya.
  • D’una altra banda, afavorir la millora de la qualitat de l’aire i de la salut de les persones en els àmbits territorials en els quals hi ha més presència d’emissions d’òxids de nitrogen provocats pel transport marítim.

I es dona compliment al principi “qui contamina, paga” per tal que aquells subjectes causants de les emissions internalitzin el cost que suposa la generació de les externalitats negatives que generen.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.