Dictamen 13/2023 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya i el Registre públic de contractes de Catalunya

El dictamen va ser aprovat pel ple del CTESC, el 2 d’octubre del 2023, amb el vot particular de CCOO

El Projecte de decret té per objecte establir, en un sol cos normatiu, la regulació sobre l’organització i el funcionament dels dos registres adscrits a la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya: el Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya i el Registre públic de contractes de Catalunya, per tal de garantir-ne el funcionament eficient, eficaç i coordinat, alhora que es vol afavorir la seguretat jurídica i l’accés clar a la normativa aplicable a cadascun d’aquests registres.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.