Dictamen 10/2020 sobre el projecte de decret pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Dictamen 10/2020 sobre el projecte de decret pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 10/2020 sobre el projecte de decret pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon governi sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o  el resum.