Dictamen 09/2022 sobre el projecte de decret pel qual es modifica el Decret 126/2017, de 25 de juliol, del Consell Català de l’Alimentació

El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 27 de juny de 2022.

El projecte de decret té per objecte modificar la composició del Consell Català d’Alimentació, una actualització dels objectius de les comissions del Consell, adequant les seves denominacions i modificant les seves funcions, per tal que s’adeqüi a l’estructura i els àmbits que abasten les dimensions del Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya per garantir-ne una execució correcta.

Entre d’altres aspectes, s’incorpora en la composició del Consell a deu membres representants del departament competent en matèria d’educació, un nou membre que actuï en representació de la distribució majorista del sector alimentari català, i s’adequa la composició del Consell al Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que va modificar l’àmbit competencial de diferents departaments de l’Administració de la Generalitat, va modificar la denominació d’altres, i va suprimir un departament i en va crear de nous.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.