Tot sobre els ERTO

Al llarg d’aquests mesos de pandèmia de la COVID-19, CCOO ha elaborat diversos materials en relació amb els expedients de regulació temporal d’ocupació o ERTO. Els reunim a continuació per fer-los més accessibles i facilitar-ne la consulta. 

“Els ERTO continuen demostrant la seva eficàcia enfront de la destrucció d’ocupació. L’efectivitat d’aquesta mesura és fruit de la negociació i l’acord en l’àmbit del diàleg social i d’haver adaptat els diferents acords a les necessitats que han anat sorgint a cada moment, a conseqüència de l’evolució de la pandèmia i la seva incidència en l’activitat econòmica”

Mari Cruz Vicente
Secretaria confederal d’Acció Sindical de CCOO