Què és un ERTO i quines són les seves principals característiques

Què és un ERTO?

Les sigles ERTO signifiquen expedient de regulació temporal d’ocupació.

No hi ha acomiadament: consisteix en una suspensió del contracte amb dret a atur.

L’atur consumit durant l’ERTO es reposa en acabar el procés.

Es té dret a atur encara que no s’hagi cotitzat el període mínim!

Es va a l’atur en condicions econòmiques normals i un percentatge de la base reguladora i les quantitats són brutes:

– 70 % els 180 primers dies.
Per l’acord sobre els ERTO del RD 02/2021 es manté la prestació del 70 % superats els 180 primers dies, a diferència de la normativa vigent.

Límits màxims que es paguen de prestació per desocupació:

– Sense fills/es a càrrec: 1.098,09 €.
– Amb 1 fill/a* a càrrec: 1.254,96 €.
– Amb 2 fills/es a càrrec o més: 1.411,83 €.

*Menors de 26 anys o majors amb discapacitat que convisquin amb la persona afectada i que no tinguin ingressos superiors a l’SMI.

Què es pot negociar amb l’empresa en un ERTO?

Principalment, quatre qüestions bàsiques:

1. Que afecti igual tota la plantilla, és a dir, que tota la plantilla vagi a l’atur durant el mateix nombre de dies. Pot ser també que s’apliqui l’ERTO de manera rotatòria.
2. Que es mantingui al personal el 100 % de les vacances anuals com si no hi hagués hagut un ERTO.
3. Que es pagui a la plantilla el 100 % de les pagues extres (ja que mentre s’està en un ERTO no es genera la part proporcional).
4. Que es pagui un complement salarial als treballadors i treballadores per millorar el que cobraran de l’atur (per exemple: fins al 100 % del salari total).

Què més he de saber sobre els ERTOs?

Mentre s’està en un ERTO no es generen ni vacances ni la part proporcional de les pagues extres.
No necessàriament s’ha de suspendre el contracte a jornada completa, sinó que es pot reduir i anar a l’atur, per exemple, 3 hores i treballar-ne 5 (es cobraria de l’atur i de l’empresa). En aquest cas, es tractaria d’un ERTO de reducció de jornada.
Si la persona està de baixa i és inclosa en un ERTO, només l’afectarà quan torni a estar d’alta. Si està de vacances quan comença l’ERTO, les deixa de gaudir i se li aplica l’ERTO.
És l’empresa la que tramita les gestions amb el SEPE.
El SEPE ha paralitzat els terminis per sol·licitar l’atur, ja que no ofereix atenció presencial, sinó només en línia o per telèfon.

Pot proposar altres mesures l’empresa?

Sí. Aquestes en són algunes:

PERMÍS RETRIBUÏT
És la millor mesura i la més difícil d’aconseguir. No es va a treballar, però es continua cobrant com fins al moment.

PERMÍS NO RETRIBUÏT
Es deixa d’anar a treballar, però NO es cobra el salari.

REDUCCIÓ DE JORNADA
Es redueix la jornada en un nombre d’hores determinat, i el salari, en la part proporcional.

JORNADA IRREGULAR O BOSSA D’HORES
Se segueix treballant, però no a jornada completa. Les hores no treballades s’acumulen per recuperar-les en el futur.

VACANCES
La persona treballadora és enviada a casa a compte de les seves vacances. L’empresariat no pot imposar aquesta mesura, sinó que ha de ser acordada. Si, tot i així, la persona és obligada a fer-ho, cal que l’empresariat ho faci per escrit a fi de poder reclamar.

TELETREBALL
Es treballa des de casa i es cobra el 100 % del salari.

Tens més dubtes sobre el coronavirus i com et pot afectar?

Consulta les preguntes freqüents sobre el coronavirus o contacta amb CCOO omplint aquest formulari o trucant al 933 100 000 i tindràs una resposta el més aviat possible.