Solidaritat amb el Paro Nacional de Colòmbia del proper 21 de novembre

Impulsat, entre d’altres entitats, per la CUT

CCOO de Catalunya, la Secretaria d’Internacional i Cooperació de CCOO Catalunya i la Fundació Pau i Solidaritat del sindicat se solidaritzen amb el Paro Nacional de Colòmbia del proper 21 de novembre.

Colòmbia, actualment, travessa un complex context. Al 2016 es va signar l’Acord de Pau que havia de posar fi al conflicte armat que havia assolat el país durant més de 50 anys; l’Acord establia l’arquitectura d’un nou estat basat en la justícia social. Però, tres anys després, només s’han implementat un 30% de les mesures previstes. Alhora, des del govern s’han seguit impulsant les receptes neoliberals imposades pel FMI, el BID, el Banc Mundial i l’OCDE destinades a establir un règim econòmic que afavoreixi els interessos del capital financer i les multinacionals i que atempta contra el dret a una vida digna de les persones.

Això s’han concretat en què l’actual govern ha promogut:
-reformes laborals, del sistema de pensions, tributàries,
-la privatització del sistema productiu i del sector financer nacional, que atempten contra els drets i interessos de la classe treballadora,
-la restricció del dret a la protesta,
-l’incompliment dels acords amb els sindicats, entitats socials i estudiantils.

A més, tot i la fi del conflicte, la violència contra el moviment sindical, la població i la societat civil no ha deixat d’augmentar en els últims anys sense que el govern intervingui ni disposi de mesures que garanteixin la vida dels i les sindicalistes i activistes socials.

Per tot això, el proper 21 de novembre, Colòmbia, de la mà de les centrals sindicals i les organitzacions socials, s’atura contra el “paquetazo de Duque”, les mesures del FMI, el BM, l’OCDE i per defensar i exigir la vida i la pau de la societat colombiana.

Una de les entitats que promou el Paro Nacional és la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), amb la qual la Fundació Pau i Solidaritat, actualment, desenvolupa la seva cooperació sindical a Colòmbia, a través de dues línies d’acció. La primera per promoure l’enfortiment de les llibertats sindicals entre la classe treballadora. La segona té com a objectiu ajudar a la recopilació dels casos de violència antisindical perpetrats durant el conflicte i reconèixer així el moviment sindical com a víctima individual i col·lectiva durant el conflicte.

Per tot això, CCOO de Catalunya, la Secretaria d’Internacional i Cooperació del sindicat i la Fundació Pau i Solidaritat ens solidaritzem amb la classe treballadora, el moviment sindical i la societat civil colombiana en el marc del Paro Nacional previst per al proper 21 de novembre. El Paro Nacional es convoca amb el suport del moviment sindical, les organitzacions de la societat civil i el moviment estudiantil a través del Comité Nacional del Paro que aplega més de 50 entitats, entre les quals figura la CUT com una de les principals impulsores.