Sensibilització i campanyes

Volem sensibilitzar per transformar a escala mundial les condicions de treball indignes en un món laboral globalitzat i fer possible un treball digne per a tots i totes

Entenem la sensibilització com l’acció sindical que ens permet sensibilitzar i conscienciar els treballadors i treballadores en la necessitat d’aplanar camins per superar les condicions de treball injustes de milers de treballadors i treballadores, especialment, l’explotació infame a la qual estan sent sotmeses les dones i els nens i les nenes del món.

Aquesta acció fonamental, adreçada a afiliats i afiliades de CCOO, delegats i delegades sindicals, treballadors i treballadores dels centres de treball de tot Catalunya, i la població catalana en general, té com a finalitats més concretes:

– Capacitar i formar sobre la necessitat de la defensa dels drets humans laborals.
– Enfortir i ampliar el coneixement dels treballadors i treballadores sobre la situació actual de l’estat del compliment dels drets laborals, tant al Nord com al Sud, i de les possibles respostes que des de la societat civil, el moviment sindical i els moviments socials es poden donar.
– Augmentar els coneixements dels treballadors i treballadores sobre les condicions laborals arreu del món i la consciència de la vinculació de les relacions i situacions laborals en una economia globalitzada.
– Lluitar contra l’explotació i el treball infantil en totes les seves formes.
– Treballar per aconseguir la plena igualtat de gènere en el món laboral.

Tota aquesta tasca es porta a terme mitjançant activitats com ara:

– La realització de seminaris i conferències.
– La publicació d’estudis.
– La promoció d’espais de debat i reflexió, així com la realització de cursos de formació i tallers de sensibilització.
– La utilització de l’espai escènic, la realització d’audiovisuals i la itinerància d’exposicions.

La lluita contra el treball infantil i per la igualtat de gènere als països empobrits comença per sensibilitzar la població dels països rics i per exigir a les multinacionals la seva corresponent responsabilitat social.